Czy przedstawienie kilku wariantów ubezpieczenia w ramach jednego towarzystwa ubezpieczeniowego jest traktowane jako przedstawienie kilku ofert?

Nie. Możesz przedstawić klientowi różne warianty w ramach tego samego ubezpieczenia (np. z umowami dodatkowymi lub bez, pakiet podstawowy i rozbudowany itp.).