Jesteś tu pierwszy raz?
Jak to działa? Założ konto
Ponad 3000 formularzy miesięcznie!

Przykładowy LEAD - ubezpieczenia dla firm

Informacje wstępne
Chcę ubezpieczyć
mienie firmy na wypadek zniszczeń spowodowanych ogniem i innymi zdarzeniami losowymiTak
mienie firmy na wypadek kradzieży i rabunkuTak
firmę od odpowiedzialności cywilnejTak
pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadkówTak
Prowadzona działalnośćFinanse / Księgowość / Bankowość
Symbol PKD6622Z
Roczny obrót100 000
Czy Ubezpieczający jest jednocześnie Ubezpieczonym:Tak
Ubezpieczający jest:Osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Wybierz rodzaj mienia, które ma być ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych:
budynki, budowle (PLN)200 000
wyposażenie (PLN)50 000
przenośny sprzęt elektroniczny (PLN)20 000
Określ palność mieniaPalne
Zaznacz, jeśli posiadasz:
instalacja sygnałowo-alarmowe wywołujące alarm w miejscu całodobowego nadzoru, z możliwością natychmiastowego powiadomienia jednostek straży pożarnejTak
stałe/półstałe urządzenia gaśnicze, (np. tryskaczowe, zraszaczowe, pianowe, gazowe itd.)Tak
elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pożaru profesjonalnym służbom ochrony mienia (np: straż przemysłowa, straż pożarna, policja)Tak
służba dozorująca obiekt przez 24 hTak
Liczba szkód w ostatnim roku:1 szkoda
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem
Wybierz rodzaj mienia, które ma być ubezpieczone od kradzieży z włamaniem:
maszyny, urządzenia (PLN)90 000
wyposażenie (PLN)50 000
przenośny sprzęt elektroniczny (PLN)20 000
Ubezpieczenie
od dewastacji, wandalizmu (PLN)10000
Elementy, które pozwolą Ci zaoszczędzić:
służba dozorująca obiekt przez 24 hTak
elektroniczne urządzenia wywołujące alarm lokalny (sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa)Tak
elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji włamania połączony z systemem monitoringu, z włączeniem do akcji załóg patrolowo interwencyjnych luz z powiadomieniem policjiTak
Liczba szkód w ostatnim roku:Brak
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia
Wybierz sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC750 000 PLN
Dodatkowe ubezpieczenie OC
OC pracodawcyTak
OC za wózki widłoweTak
OC za podwykonawcówTak
OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług (OC kontraktowe)Tak
OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą UbezpieczającegoTak
OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się pod dozorem lub kontrolą UbezpieczającegoTak
OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszcenia lub innych podobnych częściTak
OC najemcy za szkody w nieruchomościachTak
OC najemcy za szkody w rzeczach ruchomychTak
OC za produktTak
OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem umowy ubezpieczeniaTak
OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktuTak
OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń UbezpieczającegoTak
OC za zanieczyszczenie środowiskaTak
OC za przeniesienie chorób zakaźnychTak
OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerkówTak
OC za wypadki powstałe poza granicami RPTak
Ubezpieczenie NNW pracowników
Podaj ilość osób I klasy ryzyka10
Podaj ilość osób II klasy ryzyka2
Suma ubezpieczenia NNW50 000 PLN
Dodatkowe informacje
ubezpieczeniem OC członków zarządu (D&O)Tak
ubezpieczeniem kredytu kupieckiegoTak
ubezpieczeniem utraty zyskuTak
gwarancją zapłaty wadiumTak
gwarancją należytego wykonania kontraktuTak
gwarancją usunięcia wad i usterekTak
gwarancją zwrotu zaliczkiTak
grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym pracownikówTak
grupowym ubezpieczeniem na życie pracownikówTak
Aktualne ubezpieczenie
Czy Twoja firma jest obecnie ubezpieczona?Tak
Obecny ubezpieczyciel Inne
Data wygaśnięcia polisy: 2010-12-31
Data rozpoczęcia nowego ubezpieczenia: 2011-01-01
Dane Ubezpieczającego
Imię: Jan
Nazwisko: Kowalski
Nazwa firmy: Moja Firma
NIP: 895-182-19-18
REGON: 933023875
Ulica i nr budynku/nr lokalu: Zwyczajna 7/2
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 50-343
Dzielnica: Śródmieście
Telefon do pracy: Tak
Telefon do pracy: +48 22 270 00 44
Email: jan.kowalski@ubezpieczeniaonline.pl
Powtórz email: jan.kowalski@ubezpieczeniaonline.pl
Preferowana godzina kontaktu: dowolna
Ile ofert chcesz uzyskać: do 5
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez firmę Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie z regulaminem usługiTak
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez firmę Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. w celach marketingowychTak

Kontakt

Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wolska 88
01-141 Warszawa

tel. +48 22 270 00 44