Co wpływa na cenę LEAD-a?

- liczba osób objętych ochroną,
- zakres ubezpieczenia, 
- przedział wiekowy osoby do ubezpieczenia, 
- wykonywany zawód, 
- miesięczne dochody, 
- kwota do cesji (jeśli zabezpieczenie kredytu)