Wypłacalność II - szanse czy zagrożenia dla branży ubezpieczeniowej?

Zmiana ustawy spowodowana była koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego dyrektywy unijnej, której nadrzędnym celem jest ujednolicenie standardów dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.  
 
- Nie ulega wątpliwości, że nowa wersja ustawy jest w kilku punktach lepsza od poprzedniej – mówi Szymon Płoński menedżer systemu LEAD Ubezpieczenia online.pl. - Wprowadzone zmiany doprecyzowują m.in. wypłacanie prowizji dla agenta, regulują kwestię ubezpieczeń na cudzy rachunek, w tym grupowych, a także obligują agenta ubezpieczeniowego do szczegółowego poinformowania klienta o warunkach umowy, przeprowadzenia ankiety dotyczącej analizy potrzeb i możliwości finansowych – wylicza.
 
Co to znaczy dla agentów? 
 
Przepisy o charakterze  prokonsumenckim zostaną wdrożone dopiero od 1 kwietnia br. i z całą pewnością znacząco wpłyną na pracę agentów ubezpieczeniowych, jako że ich obowiązkiem wynikającym z art. 21 będzie uzyskanie od ubezpieczającego, w formie ankiety, informacji dotyczących potrzeb, wiedzy i doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń na życie. 
 
Po zmianie przepisów to agent będzie musiał udokumentować fakt, że jego praca została wykonana w sposób prawidłowy i staranny, a także będzie musiał uzasadnić wybór konkretnego wariantu ubezpieczenia. 
 
- W myśl amerykańskiej zasady „nie myśl CZY, ale KIEDY będziesz w sądzie” - zadbaj o to, abyś miał udokumentowane, że zapoznałeś klienta ze szczegółami ubezpieczenia na podstawie twardych informacji, które klient zgłosił  - radzi Szymon Płoński. - Wstępnie potwierdzone informacje, pozostawione przez Klienta agent może znaleźć w folderze potrzeb ubezpieczeniowych – LEAD'ach – dodaje menedżer.
 
Warto zaznaczyć, że poszukując informacji o ubezpieczeniach Klient sam wykonuje większość pracy, dobrowolnie wypełniając folder potrzeb.
 
Odpowiedzią są LEAD'y
 
W sytuacji, kiedy to na towarzystwo ubezpieczeniowe spada obowiązek udokumentowania i pokazania informacji o wszystkich kruczkach i pułapkach - zdaniem Szymona Płońskiego - docelowa grupa klientów dla agentów ubezpieczeniowych znajduje się w systemie LEAD.
 
- LEAD'y często mylone są  z formularzami kontaktowymi czy rekordami. Natomiast LEAD – to osoba, która od początku jest zachęcana do wypełnienia wstępnego folderu potrzeb i do poszerzenia swojej wiedzy na temat ubezpieczeń na życie – tłumaczy menedżer. - Klienci wypełniając folder potrzeb ubezpieczeniowych są bardziej świadomi swoich kroków.
 
Wynika to z faktu, że często Klienci nie czytają warunków umowy ubezpieczeniowej, co w sytuacji wystąpienia szkody powoduje nieprzyjemne zaskoczenie i zniechęcenie do ubezpieczyciela. Chcąc uniknąć takich sporów, warto postawić na jakość, czyli na sprawdzony LEAD.
 
- Od lat stawiamy na jakość, nie na ilość, czego dowodem może być liczba agentów i menedżerów sprzedaży poszukujących u nas sprawdzonych informacji o klientach. LEAD'y w naszym wykonaniu, to potwierdzona i aktualna potrzeba klienta, który już jest zainteresowany ofertą. Jesteśmy przekonani, że w tym roku to nasze LEAD'y będą jednym z najbardziej poszukiwanych produktów w branży ubezpieczeniowej – mówi ekspert.
 
System LEAD jest narzędziem umożliwiającym dotarcie do zweryfikowanych i zainteresowanych klientów bez potrzeby wykonywania wielu „zimnych telefonów” w myśl reguły Pareto – 20% działań przynosi 80% zysków.
 
Irena Jedinskaja