Uwagi do LEAD-ów

Uwagi do LEAD-ów to integralna część formularza. Znajdziesz w nich pomocne informacje pobrane przez konsultanta w czasie rozmowy weryfikacyjnej. Najczęściej są to:
  • powód ubezpieczenia,
  • wysokość potencjalnej składki,
  • informacje na temat zakresu ubezpieczenia
  • stosunek Klienta do form oszczędnościowych polisy,
  • godziny i preferowana forma kontaktu.