Rynek e-ubezpieczeń w Polsce

Rozmowa z Arturem Michalakiem, specjalistą ds.badań e-marketingowych w Gemius SA., na temat obecnej sytuacji e-ubezpieczeń oraz dalszego ich rozwoju na naszym rynku.

Jaki jest profil użytkowników korzystających z internetu do zakupu polisy?


Tworząc raport „plany ubezpieczeniowe internautów” zbadaliśmy użytkowników sieci w wieku 25 lat i więcej, którzy w ciągu pół roku następującego po badaniu planują zakup jakiegoś ubezpieczenia przez Internet. Z naszych badań wynika, że największy odsetek osób rozważa kupno w sieci ubezpieczenia OC, AC, mieszkaniowego lub turystycznego/podróżnego. Zdecydowaną większość stanową tu mężczyźni (2/3 badanych) oraz osoby w wieku 30-39 lat (37%) i powyżej 45 lat (40%).

Dlaczego tradycyjna metoda zakupu ubezpieczenia cieszy się największą popularnością na polskim rynku ubezpieczeń? Jakie czynniki wpływają na tak niskie zainteresowanie kupnem polis przez Internet?

Kupno polisy u doradcy ubezpieczeniowego lub w siedzibie ubezpieczyciela to formy sprzedaży, które nadal trzymają się mocno, zainteresowanych nimi jest 47% badanych.

Podstawową barierą dla upowszechnienia zakupu polisy w sieci jest niski poziom świadomości istnienia takiej usługi. Branża ubezpieczeniowa musi zbudować zaufanie do tego typu produktów, podobnie jak miało to miejsce w przypadku e-bankowości.

Dobrym prognostykiem jest fakt, że w najbliższej przyszłości zakupem ubezpieczenia przez internet zainteresowanych jest około 20% internautów, których zbadaliśmy.

Jakie są Państwa prognozy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń \'online\'?


Jak pokazują wyniki badania Megapanel PBI/Gemius internauci to w tej chwili prawie połowa populacji naszego kraju, a z roku na rok ta liczba stale się zwiększa. Konsekwencję tego jest wzrost popularności usług on-line, czego przykładem jest choćby sukces branży e-commerce czy bankowości elektronicznej. Można przypuszczać, że z czasem e-ubezpieczenia staną się równie powszechne. Z badań Gemius wynika, że warto wziąć pod uwagę potrzeby klientów i zainwestować w ten kanał sprzedaży.

Jakie Państwa zdaniem są największe obawy kupujących przez Internet?


Z raportu Gemius o planach ubezpieczeniowych internautów wynika, że badani najczęściej boją się niewłaściwego wykorzystania danych osobowych (42%) oraz niezrozumienia warunków ubezpieczenia (41%).

Rozmawiała: Dworaczyńska Anna