Pamiętaj o tym, że...

Zostaniesz wykluczony z systemu LEAD, jeśli:

  • wykorzystasz dane osobowe klienta bez jego zgody po zakończeniu usługi związanej z systemem LEAD
Zawsze pytaj klienta, czy możesz przechować jego dane w celu późniejszego kontaktu na wypadek np. przedłużenia umowy ubezpieczeniowej.