Pamiętaj o tym, że...

Zostaniesz wykluczony z systemu LEAD, jeśli:
 

  • przedstawisz klientowi ofertę z większej liczby towarzystw ubezpieczeniowych, niż tych, dla których pobrałeś LEAD-a
  • lub pobierając LEAD-a z jednego towarzystwa, przedstawisz ofertę z innego