Kontakt

Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wolska 88
01-141 Warszawa


tel. +48 22 270 00 44

NIP 895-182-19-18, Regon 933023875
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, numer KRS: 0000671372.