Kobiety w ubezpieczeniach

Z Cynthią Beverigde, prezesem Association of Professional Insurance Women oraz dyrektorem zarządzającym w Aon Risk Services, na temat kobiet w ubezpieczeniach, rozmawia Anna Dworaczyńska, redaktor naczelny portalu Ubezpieczenie.com.pl.

Kiedy i dlaczego powstało Association of Profesisonal Insurance Women? Jaki jest cel tej organizacji?

APIW zostało założone w 1976 roku przez grupę agentek ubezpieczeniowych w Nowym Jorku. Podczas otwarcia podjęto decyzję, że stowarzyszenie będzie aktywnie wspierać kobiety robiące karierę w ubezpieczeniach. Grupa zobowiązała się  również wspierać finansowo biedniejszych studentów uczęszczających na The College of Insurance, obecnie John’s School of Risk Management na Manhatannie.

Do dziś APIW kontynuuje tradycję rozpoczętą ponad 30 lat temu. Stowarzyszenie corocznie nagradza Kobietę Roku za jej osiągnięcia w dziedzinie ubezpieczeń oraz wspiera finansowo młode kobiety kształcące się w tej dziedzinie. Od 1990 roku APIW oferuje dwa stypendia rocznie dla kobiet uczęszczających na John’s School of Risk Management oraz na The Katie School of Insurance w Chicago.

W jaki sposób członkostwo w APIW pomaga kobietom w osiągnięciu sukcesu na rynku ubezpieczeń?

APIW jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji dla kobiet. Członkiniami stowarzyszenia są kobiety, wśród których wiele odniosło znaczące sukcesy w tej dziedzinie. Jedną z nich jest Mary Lowry - jedna z pierwszych kobiet, która od 42 lat działa na rynku ubezpieczeń. APIW dostarcza kobietom szeroki zakres możliwości, który pomaga w rozwoju zawodowym, w tym networkingu. Nasze miesięczne warsztaty poświęcone są najnowszym wydarzeniom oraz problemom występującym w tej branży. APIW jest jedyną tego typu organizacją w Stanach Zjednoczonych, która działa regularnie od 1976 roku. Od czerwca 2008 roku jesteśmy skoncentrowane na tym, aby jeszcze lepiej wypromowaćnaszej działalności. Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 350 osób w Nowym Jorku oraz w Chicago.

Czy kobiety interesują się ubezpieczeniami? Jaki rodzaj ubezpieczenia najczęściej kupują?

Generalnie kobiety bardzo interesują się ubezpieczeniami, głównie produktami przygotowanymi z myślą o kobietach, takimi jak np. ubezpieczenie samochodu czy ubezpieczenia turystyczne dla kobiet w ostatnich tygodniach ciąży.

Czy kobiety mogłyby wykazać głębsze zainteresowanie ubezpieczeniami?

Oczywiście. Z uwagi na fakt, że większość kobiet w Stanach Zjednoczonych pracuje zawodowo oraz wychowuje dzieci, jest im trudno znaleźć czas, by udzielać się w tego typu organizacjach. Mamy jednak nadzieję, że nasze stowarzyszenie uświadomi kobietom dlaczego warto zadbać o swoją przyszłość.