Jak korzystać z Systemu LEAD? - Twoje miejsca obsługi.

Wybierając w panelu na koncie agenta opcję: Twoje miejsca obsługi, możesz określić obszar swojej działalności.

Z tych regionów będziesz otrzymywać powiadomienia o nowych LEAD'ach.
 
W każdym momencie możesz zmienić swój wybór, jak również rozszerzyć o dodatkowe powiaty.
 
Zobacz także:

1. Wyszukiwanie LEAD-a.
2. Filtrowanie LEAD-ów.
3. Kupowanie LEAD-a.
4. Powiadomienia SMSem.
5. Doładowanie swojego konta.
6. Towarzystwa, z którymi współpracujesz.