Jak korzystać z Systemu LEAD? - Towarzystwa, z którymi współpracujesz.

Funkcja: Twoje towarzystwa na panelu konta agenta pozwala zarządzać wyborem Towarzystw ubezpieczeniowych. Dostępne są te TU, co do których posiadasz uprawnienia (zgodnie z KNF) i których oferty możesz przedstawiać klientom.
 

Zobacz także:

1. Wyszukiwanie LEAD-a.
2. Filtrowanie LEAD-ów.
3. Kupowanie LEAD-a,
4. Powiadomienia SMSem.
5. Doładowanie swojego konta.
6. Twoje miejsca obsługi.