Czy wiesz, że...

Możesz zamówić SMS z powiadomieniami o nowych LEAD’ach. Obecnie usługę tę możesz wykupić na
 
30dni / koszt: 9pkt
90 dni / koszt: 27 pkt

Warto pamiętać, że powiadomienia SMS są wysyłane w pierwszej kolejności, a następnie powiadomienia e-mail.